DỊCH VỤ CÔNG TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐTKNTC

Dịch vụ Tiếp nhận và Giải quyết Đơn thư khiếu nại tố cáo giúp cho công dân, doanh nghiệp có thể gửi đơn thư trên môi trường  Mạng. Qua đó, có thể theo dõi tiến độ xử lý và nhận thông báo trả lời thông qua giao diện Cổng này. Giúp công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần và qua đó làm tăng sự hài lòng của công dân, doanh nghiệp đối với chính quyền.

Để sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, các cá nhân hoặc doanh nghiệp cần phải có tài khoản trên cổng thông tin. Nếu chưa có, các cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể đăng ký tại đây.

Nếu bạn đã có tài khoản và mật khẩu thì đăng nhập vào quy trình tại đây